Pregatirea doctoranzilor in Inginerie Electrica

in anul 2005/2006

 

Programul de pregatire universitara avansata – Planul de invatamant:

Nr. crt.

Anul univ.

Denumirea disciplinei

Ore/ săptămână

Puncte credit

ECTS

Semestrul

C

S

L

P

1.

2005-2006

Bazele teoretice ale ingineriei electrice / Studiu individual descris in

www.lmn.pub.ro/~daniel


230

1

2.

2005-2006

Metode de modelare si simulare numerica a dispozitivelor si sistemelor electrice / Studiu individual descris in

www.lmn.pub.ro/~daniel


2

6


30

2


Pregatirea doctoranzilor se va realiza in acord cu „ REGULAMENTUL privind organizarea si desfasurarea studiilor universitatre de doctorat”, din Sept. 2005, aprobat de Senatul UPB. Programul de pregatire universitara avansata dureaza doua semestre, contine cate o disciplina pe fiecare semestru, sustinuta prin studiu individual coordonat de conducatorul de doctorat. Acesta consta in recapitularea, studiul si conspectarea unui anumit numar de carti fundamentale in domeniu, cu un ritm mediu tipic de 2 pagini pe ora. Saptamanal au loc instruiri de 2 ore de consultatii si discutii (2S) cu conducatorul de doctorat. Doctorandul va alege, cu ajutorul conducatorului, acele carti sau capitole de carti (totalizand in mod normal 1200 pagini/disciplina) adoptate necesitatilor personale de pregatire, folosind lista bibliografica anexata.

In semestrul doi, doctorandul va executa in plus cel putin 6ore/saptamana de scriere de progarame si utilizare a calculatorului in rezolvarea unor probleme de inginerie electrica (6L).

Examenele au loc in sesiunile studentesti de iarna si de vara si constau in verificarea indeplinirii obligatiilor mentionate anterior si evaluarea nivelului de asimilare a cunostintelor din cartile studiate. Doctorandul se prezinta la examen cu copiile cuprinsului capitolelor studiate si cu conspectele facute. Fiecare din cele doua examene se refera la capitole din mai multe (2-4) discipline, examinarea facandu-se o singura data din considerente practice.

Efortul de pregatire prin studiu individual este de 8 ore/zi x 5 zile/sapt x 15 sapt = 600 ore/semestru, ceea ce reprezinta 30 puncte de credit ECTS pe semestru (sau 1200 pagini conspectate). Mentionez ca “ECTS is based on the principle that 60 credits measure the workload of a full-time student during one academic year. The student workload of a full-time study programme in Europe amounts in most cases to around 1500-1800 hours per year and in those cases one credit stands for around 25 to 30 working hours.” (vezi http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html#2). In consecinta, pentru ca efortul depus de doctorand sa fie recunoscut in starinatate in mod corespunzator efortului este necesar ca pe fiecare semestru sa i se acorde cate 30.


Bazele teoretice ale ingineriei electrice


  1. O carte de matematica adoptata nivelului de cunostinte, de exemplu A. Angot - „Complemente de matematici pentru ingineri” (900 pg.).

  2. O carte de Teoria circuitelor, de exemplu Chua, Desoer si Kuh – „Linear and nonlinear circuits”.

  3. O carte de Teoria campului electromagnetic, de exemplu Al. Timotin, V.Hortopan - „Lectii de bazele electrotehnicii” (854 pg.).

Metode de modelare si simulare numerica a dispozitivelor si sistemelor electrice


  1. O carte de Programare calculatorului, de exemplu MATLAB – The Language of thechnical computing (723 pg.).

  2. O carte de Metode numerice, de exemplu Press, Flonnery, Tenkolsky, Vetterling - “Numerical Recipes” (800 pg.).

  3. O carte de Metode pentru analiza ciruitelor sau sistemelor, de exemplu LO Chua, PM Lin - “Computer-aided analysis of electronic circuits: algorithms and computational techniques” (719 pg.).

  4. O carte de Metode pentru analiza campului, de exemplu Binns, Lawrenson si Trowbridge - “The analytical and numerical solution of electric and magnetic fields” (470 pg.).


Nota: Oricare dintre cartile anterioare poate fi inlocuita cu alta aleasa de doctorand. Daca nivelul cartii este foarte ridicat, atunci numarul de pagini sudiate poate scadea de pana la patru ori (la minim 300 pagini/semestru).Anexa

Lista bibliografica a cartilor fundamentale in inginerie electrica


Mathematics

Circuit theory


Linear – Control System Theory


Electromagnetic fieldComputer Programming

Numerical Methods


Field computation